Tubig sa kinaiyahan para sa katawhan sa Ipil: ATE Free Water Refilling Station

Walay makatupong sa akong kalipay ug wala nay labing maayo pa sa akong gibati gikan sa akong kasingkasing ang paghatag ug kaabtik ug pagtabang sa mga tawo ilabina ang nanginahanglan! Kining tubig usa sa pinaka essential nga gikinahanglan sa tawo matag adlaw. Bisan sa ginagmayng butang ako dako kaaug pasalamat sa Kahitas an ilabina karong panahon sa pandemya diin kita nagsagubang sa krisis ug kapit os. God bless sa tanan! Gihigugma ko kamo IpileƱos